Vozila v večih poslovnih enotah 


V primeru da imate več poslovnih enot oziroma podizvajalcev smo sistem EasyTracker pripravili tudi na to. Vsa vozila kot tudi uporabniki se lahko delijo na grupe. Tako lahko naprimer uporabnik poslovne enote Celje vidi samo svoja vozila medtem ko uporabnik poslovne enote Ljubljana vidi vsa ljubljanska vozila. Na voljo je tudi glavni dostop, ki omogoča pregled vseh vozil.

Ravno zaradi te dodatne funkcionalnosti lahko opremite tudi vozila podizvajalcev in hkrati tudi njim ponudite dostop do portala EasyTracker.