NavodilaSI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

EasyTracker nadzorni center

Navodila za uporabo

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

EasyTracker nadzorni center 1

Kako deluje sistem EasyTracker ........................................................................................ 3 Dostop do uporabniškega vmesnika .................................................................................. 3 Pregled vozil na zemljevidu................................................................................................ 4 Pregled trenutne lokacije vozil ........................................................................................ 4 Ogled zgodovine poti...................................................................................................... 4 Ogled Interesnih tock na zemljevidu ............................................................................... 5 Dodajanje interesnih tock ............................................................................................... 5 Iskanje lokacije na zemljevidu ........................................................................................ 6 Tekstovni pregledi vozil...................................................................................................... 6 Trenutno stanje vozil ...................................................................................................... 7 Dnevna porocila ............................................................................................................. 7 Mesecna porocila ........................................................................................................... 8 Porocila interesnih tock ................................................................................................ 10 Stroški vozil .................................................................................................................. 10 Potni nalogi .................................................................................................................. 11 Pregled na mobilnem telefonu ...................................................................................... 13 Spremembe pri uporabljanju podizvajalcev .................................................................. 13 Nastavitve........................................................................................................................ 13 Upravljanje z uporabniki ............................................................................................... 13 Prikaz in podatki vozil ................................................................................................... 14 Spreminjanje tipov interesnih tock ................................................................................ 14 Ostale sistemske nastavitve ......................................................................................... 14 Odpravljanje napak .......................................................................................................... 15 Pogosta vprašanja:....................................................................................................... 15

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

Kako deluje sistem EasyTracker

Sistem EasyTracker deluje s pomocjo naprave, ki je vgrajena v vsako sledeno vozilo.

Naprava prejema podatke o svoji trenutni lokaciji preko GPS satelitov in jih posreduje preko

GPRS omrežja na strežnik (slika 1.1). Strežnik ima dobljene lokacije shranjene in jih prikaže na portalu http://track.easytracker.si.

Slika 1.1 potek komunikacije sistema EasyTracker

V primeru izpada GPRS omrežja ali nahajanja vozila v obmocju tujega mobilnega operaterja si naprava shranjuje podatke o prevoženi poti. Ti shranjeni podatki se pošlejo na strežnik ob prihodu naprave v obmocje domacega mobilnega operaterja ali ob ponovnem delovanju GPRS omrežja. Ko se podatki o zgodovini voženj prenesejo na strežnik so tudi vidni uporabnikom.

Dostop do uporabniškega vmesnika

Uporabniški vmesnik za storitev EasyTracker je na voljo na internet strani. Za uporabo uporabniškega vmesnika Vam ni treba imeti namešcenega nobenega programa.

Do vmesnika lahko dostopate iz katerekoli lokacije z preprostim obiskom internet strani na naslovu http://track.easytracker.si . Priporocamo uporabo internet brskalnika Internet Explorer zadnje verzije.

Na vstopni strani se prijavite v obrazcu, ki se nahaja zgoraj levo (slika 2.1), z uporabniškim imenom in geslom, ki Vam je bilo dodeljeno.

Razlicna uporabniška imena imajo tudi razlicne dostope in zaradi tega morda ne boste videli vseh funkcionalnosti sistema.

Ce želite pridobiti dostop do vseh funkcionalnosti sistema se obrnite na pristojno osebo v Vašem podjetju ali na svetovalca v podjetju Bent.

Slika 2.1 Vnos uporabniškega imena in gesla

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

Pregled vozil na zemljevidu

Po uspešni prijavi v sistem lahko preverite lokacijo vozil na zemljevidu. Z klikom na zavihek

se Vam prikaže seznam vseh Vaših sledenih vozil (slika 3.1) in na zemljevidu prikazana trenutna lokacija vozil, ki se premikajo. Za pregled lokacije posameznih vozil obkljukajte potrdilno polje ob vozilu, ki ga želite videti.

Slika 3.1 seznam vseh sledenih vozil

Pregled trenutne lokacije vozil

Ce želite videti trenutno lokacijo vozila obkljukajte potrdilno polje ob vozilu in kliknite na

desno od imena vsakega vozila na seznamu vseh vozil (slika 3.2). Ob kliku na se Vam
zemljevid avtomatsko premakne na lokacijo vozila.  

Slika 3.2 seznam vseh vozil z oznacenim enim vozilom

Ob istem casu lahko na zemljevidu spremljate tudi vec vozil. Oznacite si vozila, ki jih želite spremljati, in njihove trenutne lokacije se Vam bodo prikazale na zemljevidu.

Stran se avtomatsko osvežuje na 20 sekund in za spremljanje v realnem casu Vam ni potrebno rocno osveževati celotne strani.

Ogled zgodovine poti

Na zemljevidu si lahko prav tako ogledate zgodovino poti. Za prikaz zgodovine poti morate izbrati cas in datum do katerega želite videti pot in trajanje poti. To lahko storite v okvircku pod seznamom vseh vozil (slika 3.3)

Slika 3.3 okvir »Zgodovina poti«

Pod konec zapišite cas in datum konca poti, ki si jo želite ogledati, v formatu dd.mm.yyyy hh:mm . Pri padajocem menu-ju si izberite trajanje poti. Po koncani izbiri konca in trajanja

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

poti kliknite na »Prikaži pot« in na zemljevidu se Vam bo prikazala željena pot za oznaceno vozilo.

V primeru da želite obdobje izbirati bolj natancno kot z padajocem menujem lahko v nastavitvah spremenite tip vnosnega polja. Za bolj natancni opis si oglejte razdelek Nastavitve -> Ostale sistemske nastavitve .

Po želji se lahko premikate z gumboma naprej oziroma nazaj po casovnem obdobju, ki ste ga izbrali.

Na zemljevidu se Vam tudi za prikazano pot izrišejo vsi postanki vozila, ki so oznaceni z . Pri premiku miškinega kurzorja cez ikono, ki predstavlja postanek, se Vam izpišejo podatki o postanku (cas, datum, trajanje postanka).

Ogled Interesnih tock na zemljevidu

Na portalu EasyTracker si lahko tudi dodajate lastne interesne tocke. Interesne tocke so objekti oziroma razlogi zaradi katerih se terenski delavci ustavljajo. Primeri interesnih tock so: gostilna, skladišce, stranka, maticno podjetje,.. .

Ob pravilni rabi interesnih tock se Vam ob vsakem postanku v bližini interesne tocke (do 300 metrov zracne razdalje) zabeleži tudi obisk interesne tocke in postanek pravilno oznaci.

Trenutno prikazane interesne tocke si oznacite v okvircku pod okvirjem zgodovine poti (slika

3.4).

Slika 3.4 okvir »Interesne tocke«

Pri premiku miškinega kurzorja cez ikono, ki predstavlja interesno tocko, se Vam izpišejo vsi podatki o njej (tip,ime in opis).

Dodajanje interesnih tock

Ce želite dodati novo interesno tocko kliknite na v okvirju »Interesne tocke«. Nato kliknite na zemljevidu na lokacijo, kjer se interesna tocka nahaja in odprlo se Vam bo novo pogovorno okno (slika 3.5). V tem pogovornem oknu oznacite tip interesne

tocke, vpišite naziv in kliknite . Sedaj je interesna tocka dodana in si jo lahko ogledate na zemljevidu. Prav tako so Vam na voljo še ostali podatki o interesni tocki, ki jih

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

lahko vnesete (regija,email,skrbnik, okolica za postanek). Okolica za postanek pomeni razdaljo (radij) v metrih znotraj katerega se bodo postanki upoštevali pri novo dodani interesni tocki.

Slika 3.5 pogovorno okno za vnos interesne tocke

Iskanje lokacije na zemljevidu

Z iskalnikom lokacij nad zemljevidom (slika 3.7) lahko tudi hitro poišcete željeno lokacijo. Vse

kar morate storiti je, da v njega vtipkate ulica ter kraj in pritisnete gumb . Najdeni zadetki se Vam bodo izpisali spodaj in njihovo lokacijo lahko preverite z klikom na

ikono . Prav tako se Vam izpiše 5 najbljižjih vozil. Lokacijo lahko tudi išcete po imenu stranke (npr. Mercator,Ljubljana)

Slika 3.7 Iskalnik lokacij

Tekstovni pregledi vozil

Za hitrejši nadzor in upravljanje z vozili so na voljo tudi tekstovni pregledi podatkov za vsa vozila. Do njih dostopate z klikom na

zavihek .

Na levi strani se Vam bo prikazal menu z povezavami na razlicne tekstovne preglede (slika 4.1).

Slika 4.1 levi menu z navigacijo

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

Trenutno stanje vozil

Ce kliknete na zavihek se Vam bodo prikazale trenutne lokacije vseh sledenih vozil.

Za vsako sledeno vozilo je zapisan cas zadnjega poslanega podatka, zadnja lokacija (tekstovni opis v obliki: država, obcina, naselje, ulica, hišna številka), moc gps signala,hitrost in status vozila. Vsako vozilo ima vsaj tri statuse (miruje, se ne premika in se premika). Pri taksi službah sta na voljo še dodatna statusa (zaseden, prost), ki prikazujeta trenutno stanje taksimetra.

V veliki vecini primerov je zadnji podatek tudi zadnji premika vozila, vendar je lahko tudi cas vecje spremembe v mocnosti gps signala.

Dnevna porocila

Na dnevnih porocilih se vidijo vožnje celotnega dneva za posamezno vozilo. Do njih se pride

z klikom na v levem menuju. Na sredini zaslona se Vam po kliku na povezavo prikažejo vsi podatki enega vozila za trenutni dan.

Vozilo za katerega želite podatke lahko zamenjate v padajocim menuju. Spremenite lahko tudi datum porocila z klikom na ustrezni dan v mesecu pod padajocim menujem z izbiro vozila (slika 4.3). Po mesecih se premikate z gumboma levo,desno ob skrajnih koncih dnevov v mesecu.

Slika 4.3 navigacija za porocila

Porocilo si lahko natisnete z klikom na ali pa si lahko na vecjem zemljevidu ogledate celotno zgodovino poti za izbrani dan z klikom

na.

Na dnevnih porocilih je viden seznam vseh postankov za izbrani dan in izbrano vozilo. V primeru, da se v bližini postanka nahaja interesna tocka, se poleg kraja postanka izpiše tudi ime interesne tocke. Ce želite videti tocno lokacijo postanka na zemljevidu kliknite na ikono

ob postanku.

V dnevnih porocilih je vkljucena tudi urna statistika, ki za vsako uro v dnevu prikaže prevoženo razdaljo, najvišjo hitrost, povprecno hitrost in podatke o postankih. »Dnevni graf« povprecne hitrosti in prevožene poti za posamezno uro v dnevu je prav tako viden pod tabelaricnim izpisom urne statistike.

Ce želite videti dejanske case premikanja vozil in tako dolociti realni delovni cas si lahko ogledate graf »Vožnja« (slika 4.4). Z modrimi crtami so oznacena obdobja ko se je vozilo premikalo. Prazni deli grafa pomenijo, da se vozilo ni gibalo.

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

Slika 4.4 graf trajanja voženj

Prav tako so v dnevnih porocilih navedene daljše prevožene relacije. Za vsako relacijo je naveden kraj in cas odhoda ter prihoda in število prevoženih kilometrov.

Slika 4.5 prevožene relacije

Mesecna porocila

Mesecna porocila so namenjena hitremu in osnovnemu pregledu vozila za celotni mesec. Do njih pridete z klikom na v levem meniju.

Izbira vozila in casovnega obdobja za porocilo je podobna kot pri dnevnih porocilih. Vozilo si izberete v padajocem menuju, posamezni mesec pa z klikom na ime meseca.

Na mesecnih porocilih je vidna statistika ravnanja z vozilom glede na dan v mesecu. Na dnevni statistiki lahko vidite za vsak dan v izbranem mesecu prevoženo razdaljo, najvišjo hitrost, povprecno hitrost, število postankov in trajanje postankov.

V mesecnih porocilih je prav tako seznam vseh postankov za trenutno gledani mesec.

Porocila za obdobje

Za razliko dnevnih in mesecnih porocil Vam ta porocila omogocajo pregled za poljubno obdobje kot tudi pregledovanje po vozniku in ne po vozilu.

V vnosnem polju izberite vozilo ali voznika ter vpišite obdobje za katerega Vas zanimajo vožnje. V kolikor nimate možnosti izbirati voznika nimate dolocenih voznikov (glej Nastavitve). Po koncanem vnosu kliknite na gumb »Prikaži« (slika 4.6).

Slika 4.6 Vnosno polje pri porocilih za obdobje.

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

Po kliku na gumb »Prikaži« se Vam za doloceno obdobje izpišejo relacije vozila z casom zacetka, konca ter številom prevoženih kilometrov. Vsaka relacija je prav tako oznacena ali je bila narejena znotraj ali izven delovnega casa. Za nastavitev delovnega casa glej Nastavitve.

Prav tako so izpisani vsi postanki vozila ter urna statistika za izbrano obdobje.

Analiza

Do analize voženj dostopate preko levega menuja z klikom na . Analiza voženj Vanm prikaže redne lokacije kjer se vozila ustavljajo kot Vam tudi ponudi optimizacijo samih poti.

Analiza je lahko narejena po vozniku ali po dolocenih vozilih. Prav tako je narejena za katerokoli obdobje in ima vec tipov. Lahko je narejena glede na vse postanke ali samo glede na postanke pri interesnih tockah. V kolikor imate v interesnih tockah vpisano tudi vašo interno regijo je možnost analize tudi po »Interesne tocke po regijah«.

Slika 4.7 vnosno polje za analizo voženj

Po pravilno izpolnjenih vnosnih poljih kliknite na gumb »Prikaži«. Na zemljevidu Slovenije se Vam bodo z malimi pikami prikazali postanki, ki so grupirani glede na lokacijo (vecji raznobarvni vecji krogi).

Za posamezno regijo, ki jo graficno prikazujejo krogi na karti, si lahko pogledate postanke v njej. Posamezni postanki so še dodatno združeni glede na tocno lokacijo.

Z tem pregledom lahko hitro ugotovite kje so se vozila veckrat ustavljala in katere daljše relacije bi lahko prevozila samo enkrat namesto veckrat.

Obiskanost

Pregled obiskanosti graficno prikaže na katerih lokacijah se vozila ustavljajo. Do njih pridete z klikom na v levem menuju. Po tem izberete obdobje za katero želite videti

obiskanost (1 teden, 2 tedna, 1 mesec..) in kliknete na . Na karti Slovenije se

Vam potem z rdeco obarvajo regije, ki jih Vaša vozila redno obiskujejo. Prav tako lahko izberete desno od zemljevida samo dolocena vozila za katera želite pogledati obiskanost.

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

Porocila interesnih tock

V primeru uporabe interesnih tock Vam priporocamo tudi ogled njihovih porocil. Do porocila vseh interesnih tock pridete z klikom na v levem meniju.

Na sredini zaslona se Vam bo prikazal seznam vseh interesnih tock z imenom interesne tocke in podatkom o zadnjem obisku interesne tocke. V primeru vecih interesnih tock lahko posamezno tocko poišcete preko iskalnika. Išcete lahko ali po imenu interesne tocke ali pa kar po lokaciji.

Ce želite videti lokacijo interesne tocke na zemljevidu kliknite na in odprl se Vam bo
zemljevid v manjšem oknu..  

Bolj podrobno statistiko za posamezno tocko dosežete z klikom na ime interesne tocke in odprla se Vam bo stran z grafom in tabelaricnim izpisom zadnjih postankov.

Stroški vozil

V sistemu EasyTracker lahko vodite evidenco vseh stroškov vozila. To dosežete z obiskom strani z klikom na v levem meniju.

Kliknite na vozilo za katerega si želite ogledati vse stroške.

Na seznamu stroškov za obdobje 2 mesecev si lahko ogledate stroške. Stroški so razdeljeni na registracijo,servise in ostale stroške (gorivo, cestnina, ...). Po potrebi si lahko spremenite

obdobje in zopet kliknite na . Prav tako lahko dolocite kateri tip stroškov želite za izbrano obdobje videti.

Slika 4.6 seznam stroškov vozila

Strošek vnesete z klikom na in odprlo se Vam bo novo pogovorno okno v katerem vnesete potrebne podatke in kliknete na gumb.

Posamezni strošek lahko tudi izbrišete z pritiskom na poleg njegovega imena. Po pritisku

na za izbris stroška morate Vašo izbiro potrditi z pritiskom na v opozorilnem oknu (slika 4.7).

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

Slika 4.7 opozorilno okno za izbris stroška vozila

V primeru uporabe magna kartice se lahko vsa tankanja avtomatsko prenašajo v stroške vozila. Postopek je opisan v razdelku »Nastavitve«.

Potni nalogi

Z sistemom EasyTracker lahko tudi izdelujete potne naloge. Do potnih nalogov pridete z

klikom na v levem meniju. Izbira dneva za katerega želite izdelati ali si ogledati že obstojec potni nalog je enaka kot pri dnevnih porocilih.

Ko izberete željeni dan se Vam prikaže seznam vseh vozil in potnih nalogov v primeru, da so

že izdelani. Ce vozilo še nima izdelanega potnega naloga za gledani dan Vam sistem EasyTracker ponudi možnost izdelave novega potnega naloga (slika 4.8).

Slika 4.8 seznam in izdelava potnih nalogov

Kreiranje potnega naloga izvedete tako da kliknete na poleg vozila za katerega želite nalog izdelati. V oknu se Vam bo odprl že izdelani potni nalog glede na dejansko prevožene poti (Slika 4.9). Narejen potni nalog že vsebuje seznam vseh prevoženih relacij vozila za vnaprej dolocen dan. Posamezno relacijo lahko izbrišete z klikom

na desno ob njej. Prav tako lahko dodate med obstojece tudi novo relacijo tako, da izpolnete prazno vrstico pod relacijami in kliknete na . Vrstni red relacij lahko menjate z

vlecenjem ikone gor oziroma dol.

Registrska številka ter ime voznika se izpolnita avtomatsko v primeru da so v Nastavitvah -> Vozila izpolnjeni vsi potrebni podatki.

Ko koncate z urejanjem potnega naloga pritisnite na gumb in potni nalog bo
shranjen.  

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

Slika 4.9 Izdelava potnega naloga

Obstojeci potni nalog lahko izvozite v Excell z klikom na . V tem primeru se Vam bo odprlo pogovorno okno, ki Vam bo ponujalo možnost shranitve excell datoteke

lokalno na racunalnik. Že narejene potne naloge lahko tudi natisnete z klikom na ali pregledati in po potrebi spremenite z klikom na . Ce želite obstojeci potni nalog izbrisati in ustvariti novega na podlagi prevoženih poti potem kliknite .

Delovni nalogi

Sistem EasyTracker Vam med drugim omogoca izdelavo delovnih nalogov in nacrtovanje obiskov. Po dodanih nacrtovanih obiskih si lahko po preteku pogledate tudi realizacijo Vašega plana.

Do nacrtovanja obiskov pridete z klikom na v levem menuju zavihka »Vozila«. Najprej se premaknite na želeni dan za katerega želite pregledati realizacijo delovnega plana ali pa želite dolociti delovni plan.

Ko imate oznacen trenutni ali prihajajoci dan si po kliku na ob
primernem vozilu naredite delovni nalog.  

Kot opravila znotraj delovnega naloga lahko vnašate Vaše obstojece stranke ali pa kar vnesete nov naslov. To naredite z klikom na in nato oznacite »Interesna tocka« ali »Nova lokacija«. Dodajanje opravila dodate z klikom na .

Ko koncate z vnosi opravil v delovni nalog shranite spremembe z klikom na

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

Pregled na mobilnem telefonu

Manjšo in preglednejšo verzijo sistema EasyTracker si lahko ogledate tudi na mobilnem telefonu, ki podpira ogled wap strani. Naslov wap portala je http://wap.easytracker.si , ki ga je potrebno vnesti v mobilni telefon. Uporabniško ime in geslo je enako za internet portal in za wap strani.

Ce potrebujete pomoc pri povezovanju in dostopu iz Vašega mobilnega telefona se prosim posvetujte z mobilnim operaterjem, ki Vam bo glede tega znal najbolje svetovati.

Spremembe pri uporabljanju podizvajalcev

Sistem EasyTracker prav tako podpira dodajanje podizvajalcev neki stranki. Ustvarimo lahko vec strank z svojimi lastnimi vozili in damo drugi stranki pravice za vpogled v gibanje teh vozil. Tako dobimo novo stranko, ki si lahko ogleduje trenutno lokacijo, zgodovino poti in porocila tudi za svoje podizvajalce.

Zaradi vecje kolicine vozil pri tej stranki je izgled uporabniškega vmesnika na nekaterih delih malenkost drugacen (slika 4.8). Vsi seznami vozil so grupirani glede na stranko, ki si jih lasti, in enako velja za interesne tocke.

Slika 4.8 spremembe izgleda seznamov vozil

Nastavitve

Z administratorskim uporabniškim imenom, ki Vam je bilo dodeljeno na zacetku uporabe portala, lahko tudi spreminjate prikaz portala in dodajate nove uporabnike.

Z klikom na zavihek se Vam bo odprla stran za urejanje vseh teh stvari.

Upravljanje z uporabniki

Z administratorskim uporabniškim imenom lahko dodajate nove uporabnike in jim dolocate pravice dostopa na EasyTracker portalu.

To dosežete z klikom na v levem meniju.

Ce želite dodati novega uporabnika kliknite na ikono in po izpolnitvi obrazca pritisnite na gumb .

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

Vsakemu uporabniku lahko tudi spremenite osnovne podatke z pritiskom na . Ce želite uporabnika izbrisati mu lahko preprosto spremenite geslo ali odznacite polje »Aktiven«.

Uporabniku lahko tudi dodelite dostop do samo posameznih vozil. To storite pri urejanju uporabnika ob izbiri prikazani na sliki 5.1 . Ob vozilih za katera želite dati uporabniku vpogled obkljukajte vnosno polje.

Slika 5.1 Izbira katera vozila lahko uporabnik gleda.

Prikaz in podatki vozil

Vsakemu vozilu lahko tudi spremenite ime, ikono, barvo, najvecjo dovoljeno hitrost in števec kilometrov. Kliknite na in nato na ikono .

V obrazcu za posamezno vozilo (slika 5.1) lahko dolocite ikono, ki bo vozilo predstavljala in njegovo ime.

Najvecja hitrost vozila je pomembna za alarme, ki se sprožujo ob preseženi hitrosti. Tudi števec kilometrov je pomemben zaradi opozoril na prihajajoce redne servise. Ko koncate z urejanjem vozila kliknite na gumb

in vse narejene spremembe bodo shranjene.

Slika 5.1 obrazec za vozilo

Zaradi obcasnih nenatancnosti gps triangulacije Vam priporocamo obcasno nastavljanje števca kilometrov za vsa sledena vozila.

Spreminjanje tipov interesnih tock

V nastavitvah si lahko tudi prilagodite imena tipov interesnih tock in njihove ikone. To storite z klikom na v levem menuju. Prikazal se Vam bo seznam interesnih tock in njihovih ikon. Po spremembi kliknite na gumb .

Ostale sistemske nastavitve

Do ostalih nastavitev pridete z klikom na .

Nastavite lahko nacin izbire obdobja za zgodovino poti. »Vnosno polje« pomeni da pri izbiri obdobja vpišete cas in datum zacetka in konca poti. Pri oznaceni »Izbira« dolocite trajanje poti v padajocem menu-ju.

Prav tako lahko ukinete možnost prikaza interesnih tock na zemljevidov z klikom na poleg besedila »Interesne tocke na zemljevidu«.

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

Pod minimalni cas trajanja postanka vnesite najmanjše obdobje za katerega želite, da Vam sistem EasyTracker zabeleži postanek vozila. Ce se bo vozilo ustavilo za manj casa, kot je doloceno v tem vnosnem polju se postanek ne bo zabeležil. Priporocamo cas postanka vecji od 90 sekund.

Pod sistemskimi nastavitvami si lahko prav tako omogocite oziroma neomogocite izpis

alarmov vozil v dnevnih porocilih. To naredi z klikom na poleg besedila »Alarmi v porocilih«.

Prikaži okno o vozilu pri prikazu zgodovine Vam prikaže ali ne prikaže majhno okno z nekaterimi podatki o zgodovini poti, ki jo trenutno gledate. To okno se nahaja v primeru gledanja zgodovine poti v zavihku »Zemljevid« zgoraj desno.

Odpravljanje napak

V primeru nepredvidenih podatkov na portalu smo Vam dosegljivi na telefonski številki ali preko emaila. Vseeno Vas prosimo, da pred klicanjem preberete pogosta vprašanja.

Pogosta vprašanja:

Vozilo se ne nahajana drugi lokaciji kot je prikazano na portalu.

Ce se vozilo na portalu EasyTracker nahaja v obmocju tujega mobilnega operaterja ne sporoca svoje trenutne lokacije strežniku. Celotna zgodovina poti bo prenešena takoj, ko se bo vozilo zopet nahajalo v obmocju mobilnega operaterja Mobitel.

Možnost te napake je tudi nedelovanje GPRS omrežja s strani mobilnega operaterja ali fizicne poškodbe gps naprave. V kolikor se vozilo nahaja znotraj domacega mobilnega operaterja (Slovenija) in se vozilo ne premakne na pravo lokacijo prosim kontaktirajte tehnicno pomoc na 051 201 755.

Pri dnevnemu porocilu so nekateri grafi in podatki napacni. Mankajo novi podatki!

Nekateri deli dnevnih in mesecnih porocil se izracunavajo vsako uro in za najnovejše podatke je potrebno pocakati.

Prav tako je velik del podatkov v porocilih vezan na nastavitve. V nastavitvah si lahko dolocite parametre za izracun relacij kot tudi minimalni cas postanka.

Zakaj je prikazan del prevožene poti ob cesti in ne na njej?

Obcasno se zgodi da se gps podatki in zemljevid ne ujemajo popolnoma in pride do zamika za nekaj metrov.

Razlog je lahko tudi, da manjša stranska cesta ni vrisana na zemljevid ali je cesta nova.

Zakaj pri vecji povecavi ni narisana zgodovina poti?

Pri vecjih povecavah na nekaterih delih Slovenije program ne nariše zgodovine poti zaradi prevelikih napak, ki bi se sicer pojavile.

Vcasih je vzrok tudi uporaba napacnega brskalnika. Priporocamo uporabo najnovejše verzije brskalnika Microsoft Internet Explorer ali Mozilla Firefox.

SI-1230 Domžale

Dragomelj 82

T: +386 51 201 755

F: +386 1 589 6321

Zakaj realni prevoženi kilometri odstopajo od zabeleženih na porocilih?

Prevožena pot na sistemu Easytracker je ponavadi malenkost manjša od realne. Vsako vozilo sporoci svojo lokacijo na doloceno casovno obdobje in zracna razdalja med dvema lokacijama ni vedno enaka realni prevoženi poti med njima. Razlika med kilometri je ponavadi za okoli 2%.

Nekatere hitrosti vozila so previsoke

V primeru slabšega signala gps-a je vecja napaka pri dolocanju trenutne hitrosti.

Ta napaka se lahko pojavi pri vožnji skozi dolino oziroma pri vožnji v bližini vecjih železnih konstrukcij.

Kako Vas lahko kontaktiram?

Dosegljivi smo na telefonski številki 051 201 755 ali na email naslovu ruzica.avric@bent.si .
EASYTRACKER
sledenje vozil in oseb
UPORABNIK
VOZILO                    OSEBA
Bent Excellent d.o.o.
EasyTracker
Dragomelj 82
1230 Domžale
Slovenija - EU

Svetovalci
Vlado Berglez
Tel: 051 653 665
vlado.berglez@bent.si

Damjan Svoljsak
Tel: 031 318 418
damjan.svoljsak@bent.si

E: info@easytracker.si
Domov | Cenik | Tipi strank | Rešitve | Kontakt | Demo | Prijava v portal | Navodila | Slovensko English Hrvatski
Vse pravice pridržane - 2012 | EASYTRACKER - Bent Excellent d.o.o.